0100 - Επικαιρότητα

Περιεχόμενα

0101 - Ανακοινώσεις

2019.1210 - Η κατάσταση σήμερα στο καράτε συνοπτικά

911α-Πρώτη φάση Διαδικασίας Εγγραφής Νέου Μέλους στην ΠΟΠΚ-30.9.2019

911β-Αίτηση Ενδιαφέροντος για Εγγραφή Συλλόγου στην ΠΟΠΚ-30.9.2019