ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Κ.

      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ      

          ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ  ΚΑΡΑΤΕ